tjänster
  • Snöröjning

 

Når vintern slår till har vi maskiner som kan handtera stora snömänger och isiga vägar.

 

Vi röjer parkeringsplatsar och stora ytor framför köpcenter och bygårdar.

 

  • Husgrundar och dränering

 

Vi gör husgrundar för nybyggnation, allt från sprängning, dränering, fyllning, grundmurar eller platta på mark.

 

På äldre hus utför vi även dränering på hus med upptill 4 meter källarväggar. Vi använder bara kvalitetsprodukter från bra leverantörer.

 

 

Edina Stensättnig är

ett mark och anläggningsfirma.

 

Vi utför stensättning och markarbeten för stora företag och privatpersoner.

 

Husgrundar, vägar, finplanering, plantering, och parkanläggninger.

 

Som en av Stockholms läns mest pålitliga stensättningsbolag har vi erfarenhet från alla olika typer markarbeten.

 

Vi ger garanti på alla jobb och utför alltid uppdragen vi påtar oss till våra kunders nöjdhet.

 

Kontakta oss:

Telefon : 073 969 50 81

fix@edina.nu

 

Adress :

Oxelgrensvägen 20

152 42 Södertälje

 

Post :

BOX 356

151 24 Södertälje

  • Stensättning

 

Vi utför planläggning, projektering och arbetet fram till färdig stensättning.

Vi jobbar med alla typer sten och markbetongplattor,

 

När vi utför en stensättning tar vi hensyn till grundens bärfasthet, om det krävs utgravninger för att behålla en stänsättning rak måste man i många fall gräva bort jord och lera och ersätta med grus.

 

 

  • Murar och trappor

 

Vi bygger sten och betongmurar och trappor.

 

Murar är ett bra sätt att utnyttja maximalt av din mark, det skapar klara och snygga detaljer på din mark.

 

Trappor ger ofta ett stärkt intryck. Vi gör båda nya trappor och kan lägga om befintliga.

 

  • Trägårdsarbete

 

Vi anlägger park och gräsmattor, båda färdig gräsmatta och sådd gräs.

 

Att blanda grönområden med sten är vår specialitet och vi kan ge goda råd och ideer för trägårdsplanering och parkanläggningar.