Metoder

Edina Stensättnig är

ett mark och anläggningsfirma.

 

Vi utför stensättning och markarbeten för stora företag och privatpersoner.

 

Husgrundar, vägar, finplanering, plantering, och parkanläggninger.

 

Som en av Stockholms läns mest pålitliga stensättningsbolag har vi erfarenhet från alla olika typer markarbeten.

 

Vi ger garanti på alla jobb och utför alltid uppdragen vi påtar oss till våra kunders nöjdhet.

 

Kontakta oss:

Telefon : 073 969 50 81

fix@edina.nu

 

Adress :

Oxelgrensvägen 20

152 42 Södertälje

 

Post :

BOX 356

151 24 Södertälje

  • Metoder och planläggning

 

Grundarbeten är hårdt arbete, I Edina Stensättning jobbar vi runt 20 duktiga stensättare, maskinförare och arbetsledare.

 

För att jobbet skall gå lätt är det viktig med bra planering innan arbetet startar. Kunder som är ute i god tid kan spara mycke pengar på bra planering och inget är roligare än att jobbet glider lätt och blir utfört på den utsatta tiden som våra kunder önskar.

 

 

  • Viktiga saker att tänka på innan vi börjar.
  • Tillstånd för arbetet
  • Markförhållanden
  • Arbetets storlek
  • Beräknad kostnad
  • Tidsförbrukning
  • Matrialval
  • Arbetsritningar
  • Om du som beställare har kontroll på alla de här punkterna vill arbetet flyta på smidigt

och man vill få ett resultat som alla vill vara nöjd med i många år.